Договір оферти

Договір публичної оферти

Відповідно до чинного українського законодавства торгівля через інтернет-магазин є дистанційної торгівлею. У зв'язку з цим, інтернет-магазин myaso.net.ua є торговим майданчиком мережі магазинів «МЯСО». Договірні відносини між покупцем та продавцем мережі магазинів «МЯСО» оформлюється у вигляді договору публічної оферти.

Натискання в інтернет-магазині на сторінці оформлення замовлення кнопки «Підтвердити», означає, що покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець), згідно чинного українського законодавства, взяв до виконання умови договору публічної оферти, які вказані нижче.
Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з даним Договором покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальності за недобросовісне замовлення і за невиконання умов цього договору.

Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити» на сторінці оформлення замовлення і підтвердження його покупки. У випадку необхідностіа бажанням покупця, договір може бути оформлено в простій письмовій формі.

Существенные условия договора публичной оферты

1. Умовні соглашения


1.1 Условные соглашения - это определения, присутствующие в настоящем договоре, являющиеся его неотъемлемой частью.
1.2 Определения трактуются исходя из их сущности и содержания настоящего договора. Ниже приведен список этих определений:
myaso.net.ua — Торговая площадка, интернет-магазин.
• Товар — объект соглашения сторон, который выбран покупателем в интернет-магазине myaso.net.ua и помещен в корзину интернет-магазина myaso.net.ua • Покупець — будь-яке дієздатне фізічна, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно діючого законодавства України, відвідавші сайт myaso.net.ua, маючі намір придбати Товар, та оплатити отримання такого Товару.
• Продавець — Мережа магазинів «МЯСО» власник товару, пропонуємого на майданчику інтернет-магазину myaso.net.ua

2. Загальні положення


2.1 Настоящая публичная оферта (в дальнейшем — договор) определяет особенности купли-продажи товара на сайте myaso.net.ua Данная оферта применяется в отношении любого товара, предлагаемого к продаже (покупке) на сайте myaso.net.ua

3. Предмет договору публичної оферти.


3.1 Надання Покупцю доступу до всієї необхідної інформації по Товару (підтверджуюча якасіть та безпеку його використання), наданому в межах проєкту myaso.net.ua

4. Момент укладання договору.


4.1 Текст данного Договора является публичной офертой и действует для всех посетителей интернет-магазина myaso.net.ua, которые имеют намерение, желание и возможности приобрести товары для дома, офиса, квартиры, любых других учреждений Государственного или частного характера.
4.2 Акцепт оферты — приобретение товара в порядке, определяемом данным договором, по ценам, указанным на интернет-ресурсе myaso.net.ua и согласие с условиями оплаты и доставки товара.
4.3 Факт приобретения Товара является безоговорочным принятием Покупателем условий данного Договора. Покупатель, воспользовавшийся услугами myaso.net.ua, рассматривается как лицо, вступившее с Продавцом в договорные отношения.

5. Права та обов'язки сторін.


5.1 myaso.net.ua Зобов'язуеться передати Покупцю товар:
• у визначеному місці
• у визначеній кількості
• у відповідній комплектації та в комплекті, якщо такий передбачається
• відповідної якості
• вільному від претензій третіх осіб
5.1.1 З моменту укладання цього Договору забезпечити в повній мірі всі зобов'язання перед Покупцем у відповідності до умов, оговорено сумісно з сайтом myaso.net.ua і цим договіром. Сеть магазинов «МЯСО» оставляет за собой право невыполнения обязательств, в случае возникновения форс-мажорных ситуаций. 5.1.2 Не разглашать любую частную информацию о Покупателе и не предоставлять доступ к этой информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или по желанию самого Покупателя.

5.2 myaso.net.ua имеет право:
5.2.1 Изменять условия настоящего Договора, а также Тарифы (цены) на Товары и услуги, в одностороннем порядке, помещая их на сервере по адресу myaso.net.ua.
5.2.1.1 Все изменения вступают в силу немедленно после публикации.
5.2.2 Отказать в оказании услуг без объяснения причины.
5.2.3 Отправлять письма рекламного и информативного характера покупателям.

5.3 Покупець зобов'язується :
5.3.1 До моменту укладання Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору та тарифами (цінами), що пропонується Продавцем на всіх сторінках сайту myaso.net.ua
5.3.2 Во исполнение Продавцом своих обязательств перед Покупателем последний должен сообщить все необходимые данные, однозначно идентифицирующие его как Покупателя, и достаточные для доставки Покупателю оплаченного им Товара.

6. Відмова від надання гарантій.


6.1 Продавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцю. Поради та інформація, що надаються Покупцю, не можуть розглядатися як гарантії
6.2 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов'язків згідно Договору на період дії «нездоланної сили». Під «нездоланною силою» маються на увазі надзвичайні та нездоланні при даних умовах обставини, перешкоджаючі виконанню своїх обов'язків сторонами по цьому Договору. До них відносяться стихійні лиха (землетрус, повінь тощо), обставини суспільного життя (військові дії, надзвичайні положення, масові страйки, епідемії тощо), забороняючі дії державних органів. В течение этого времени стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из сторон принимает на себя риск последствий форс-мажорных обстоятельств.

7. Доставка товару.


7.1. Покупець отримує Товар доставкою або особисто. Порядок оплати та отримання вказано в розділі «Доставка та оплата»
7.2. При доставке товаров в другие города Украины, выполняемой иными Службами доставки на условиях сотрудничества с ООО «Новая Почта» (далее Компания-перевозчик) Покупатель в полном объеме и безоговорочно соглашается с Правилами перевозки грузов компании «Новая Почта», которые доступны на сайте Компании-перевозчика.
7.3. Факт получения товара и отсутствие претензий к качеству товара Покупатель подтверждает собственной росписью в расходной накладной при получении товара. Со своей стороны, Сеть магазинов «МЯСО» гарантирует отгрузку товара Компании-перевозчику в количестве, оговоренном и оплаченным Покупателем, в комплектности согласно спецификации этого товара и в надлежащем (рабочем) состоянии и качестве.
7.4 В случае отсутствия Покупателя по адресу доставки, указанного Покупателем в заявке или отказа Покупателя по причине отличающейся от указанной п.п. 6.2 от получения товара при доставке курьером Компании-перевозчика, товар возвращается в торговый центр отгрузки. Оплата за услуги Компании-перевозчика взымается с суммы, перечисленной Покупателем за товар Сети магазинов «МЯСО». Остаток суммы возвращается Покупателю на основании его письма, отправленного по адресу contact@myaso.info с указанием расчетного счета, на который должны быть возвращены денежные средства.
7.5. У випадку пошкодження товару під час доставки, мережа магазинів «МЯСО» відшкодовує вартість замовлення Покупцю протягом 14 робочих днів з моменту отримання «акту пошкодження товару», форма якого надається Компанією-перевізником, підписаного Покупцем.

8. Перелік товарів, що не підлягають обміну та поверненню (крім випадків виробничого браку):


• Всі головні убори (шапки, бафи, балаклави, кепки, снепбеки та інші);
• Панчішно-шкарпеткові вироби;
• Спідня білизна;
• Перчатки;
• Фарба.

9. Інші умови.


9.1. Інформація про Товари надана на основному сайті.
9.2. Усі суперечки та розбіжності, що виникають при виконанні сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, сторони мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.